Đăng ký Online
08.2222.3000
Zalo: 08.2222.3000
Khuyến mãi lắp mạng FPT tại quận 5

Khuyến mãi lắp mạng FPT tại quận 5

Hiện nay trên toàn bộ địa bàn Quận 5, FPT Telecom đã nâng cấp hoàn tất hạ tầng cáp quang GPON mới có tín hiệu ổn định nhất hiện nay nhằm đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Qua đó khách hàng khi đăng ký lắp đặt internet FPT và truyền hình FPT tại Quận 1 sẽ được hưởng nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt.

 


Khuyến mãi lắp mạng FPT tại quận 4

Khuyến mãi lắp mạng FPT tại quận 4

Hiện nay trên toàn bộ địa bàn Quận 4, FPT Telecom đã nâng cấp hoàn tất hạ tầng cáp quang GPON mới có tín hiệu ổn định nhất hiện nay nhằm đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Qua đó khách hàng khi đăng ký lắp đặt internet FPT và truyền hình FPT tại Quận 1 sẽ được hưởng nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt.

 


Khuyến mãi lắp mạng FPT tại quận 3

Khuyến mãi lắp mạng FPT tại quận 3

Hiện nay trên toàn bộ địa bàn Quận 3, FPT Telecom đã nâng cấp hoàn tất hạ tầng cáp quang GPON mới có tín hiệu ổn định nhất hiện nay nhằm đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Qua đó khách hàng khi đăng ký lắp đặt internet FPT và truyền hình FPT tại Quận 1 sẽ được hưởng nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt.